U toku je sednica Skupštine grada Zaječara koja se održava u velikoj Sali Skupštine grada Zaječara. Na samom početku sednice , sa dnevnog reda povučeno je rešenje o davanju saglasnosti JKP „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ na cenovnik o korišćenju javnih parkirališta i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila na teritoriji grada.

Na dnevnom redu sednice su predlozi odluka o usvajanju planova detaljne regulacije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane u KO Mali Izvor i za izgradnju solarne elektrane “Solarina” na teritoriji grada Zaječara, predlog godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu, predlog odluke o završnom računu budžeta grada Zaječara za 2021. godinu, kao i predlog odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Zaječara, prikupljanjem ponuda.

Na današnjem zasedanju odbornici će se izjasniti o predlogu rešenja o usvajanju godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor “Urbanizam i izgradnja” Zaječar – u likvidaciji za 2021. godinu, predlozi rešenja o usvajanju godišnjeg i finansijskog izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća “Timok održavanje” za 2021. godinu, kao i rešenje o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti tog javnog preduzeća za 2021. godinu i rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta preduzeća.

Odbornici će doneti odluku o  predlogu rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod”.

Translate »