Na dnevnom redu  sednice Opštinskog veća Negotin , kojom je predsedavao Vladimir Veličković, predsednik opštine , razmatrana su 22 predloga odluka, rešenja i zaključaka iz domena rada opštinskog veća.Utvrđen predlog Odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Negotin za 2022.godinu. Anita Ristić- Gligorijević, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i LPA OU Negotin je obrazložila predlog prvog rebalansa budžeta za ovu godinu, istakavši da Odlukom o  izmeni i dopuni  Odluke o budžetu opštine Negotin za 2022. godinu sredstva iz izvora 01 – opšti prihodi i primanja budžeta su povećana u apsolutnom iznosu od 77.344.000,00 dinara i sada iznose 1.151.922.000,00 dinara i sredstva iz drugih izvora finansiranja takođe su povećana i sada iznose 264.450.000,00 dinara, a bila su 243.632.000,00 dinara. Sredstva planirana rebalansom budžeta za 2022. godinu iz svih izvora  finansiranja iznose 1.416.372.000,00 dinara, a bila su 1.318.210.000,00 dinara odnosno, uvećana su za 98.162.000,00 dinara. Ristić-Gligorijević je, u obrazloženju predloga Odluke o završnom računu budžeta opštine Negotin za 2021. godinu, istakla da ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima i ukupni rashodi i izdaci budžeta Opštine Negotin  u 2021. godini iznose: ukupni prihodi i primanja  1.338.856.000 dinara, ukupno utrošen višak prihoda iz ranijih godina 63.479.000 dinara, ukupni rashodi i izdaci  iz prihoda, primanja i neutrošenih sredstava 1.173.801.000 dinara i  višak prihoda budžeta 228.534.000 dinara. Tekući prihodi budžeta ostvareni su u iznosu od 96,68% dok su rashodi ostvareni u iznosu od 58,18% od planiranih.

Članovi Opštinskog veća su, nakon razmatranja, utvrdili  predloge odluka o usvajanju izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Doma kulture „Stevan Mokranjac“, Istorijskog arhiva Negotin, Turističke organizacije opštine Negotin, Muzeja Кrajine i Narodne biblioteke „Dositej Novaković“  kao i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na statut negotinske biblioteke radi usaglašavanja sa važećim zakonskim propisima.Većnici su doneli i odluke o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Negotin i usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2022.godinu, objavljeno je na sajtu opštine Negotin.

Translate »