Tehničku školu u Zaječaru posetili su predstavnici Akademije tehničko vaspitačkih strukovnih studija u Nišu.

Pored toga što su učenike završnih razreda upoznali sa svojim studijskim programima za đake obrazovnog profila tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila održali su i pokaznu vežbu na kojoj su predstavili mogućnosti simulatora digitalnog tahografa.

Translate »