Sutra zbog radova na mreži bez  napajanja el. energijom
u vremenu:

Od 09:00h do 14:00h:
-Istočna Kraljevica.

Od 09:00h do 10:00h:
-Prespanska,
-Stanoja Glavaša,
-Bledska,
-Drinska,
-Riječka,
-14.Srpske udarne brigade od br.2 do br.57,
-Požarevačka od br.26 do br.51.

Od 11:00h do 12:00h:
-Avnojska,
-Tržička,
-Crvene armije od br.85 do br.154,
-Studentska,
-Ozrenska,
-Dr.Laze Ilića,
-Radomira Vasiljevića,
-Narodnog heroja,
-Borivoja Colovića,
-Goce Delčev,
-Vrbaska,
-Zvornička,
-Vojislava Ilića,
-Petra Lekovića,
-Plitvička,
-Kordunska,
-9.Srpske udarne brigade od br.65 do br.87,
-Požarevačka od br.1 do br.29.

Od 13:00h do 14:00h:
-Korčaginova,
-Marije Bursać,
-Crvene armije od br.49 do br.106,
-Stražilovska,
-Čegarska od br.3 do br.19,
-Stanka Paunovića,
-Pohorska,
-Ive Andrića,
-Vase Pelagića,
-Kraiške brigade,
-Jovana Kecmana,
-Podgorska,
-Jurija Gagarina,
-Jeremije Ilića,
-Partizanska,
-Radomira Vasiljevića,
-Viktora Jelenkovića,
-Koste Abraševića,
-Triglavska,
-Brionska.

Od 09:00h do 14:00h:
-Istočna Kraljevica.

Od 09:00h do 10:00h:
-Prespanska,
-Stanoja Glavaša,
-Bledska,
-Drinska,
-Riječka,
-14.Srpske udarne brigade od br.2 do br.57,
-Požarevačka od br.26 do br.51.

Od 11:00h do 12:00h:
-Avnojska,
-Tržička,
-Crvene armije od br.85 do br.154,
-Studentska,
-Ozrenska,
-Dr.Laze Ilića,
-Radomira Vasiljevića,
-Narodnog heroja,
-Borivoja Colovića,
-Goce Delčev,
-Vrbaska,
-Zvornička,
-Vojislava Ilića,
-Petra Lekovića,
-Plitvička,
-Kordunska,
-9.Srpske udarne brigade od br.65 do br.87,
-Požarevačka od br.1 do br.29.

Od 13:00h do 14:00h:
-Korčaginova,
-Marije Bursać,
-Crvene armije od br.49 do br.106,
-Stražilovska,
-Čegarska od br.3 do br.19,
-Stanka Paunovića,
-Pohorska,
-Ive Andrića,
-Vase Pelagića,
-Kraiške brigade,
-Jovana Kecmana,
-Podgorska,
-Jurija Gagarina,
-Jeremije Ilića,
-Partizanska,
-Radomira Vasiljevića,
-Viktora Jelenkovića,
-Koste Abraševića,
-Triglavska,
-Brionska.

Translate »