U Boru je počelo postavljanje novih solarnih autobuskih stajališta, što je u okviru javno privatnog partnerstva i dogovoreno sa prevoznikom Bortravel.

13 autobuskih stajališta ovog tipa biće postavljeno u gradu, a nova autobuska stajališta očekuju se i na teritoriji svih borskih sela.

Nova autobuska stajališta će onima koji koriste taj vid prevoza omogućiti bolje uslove dok čekaju autobus, a ona su samo jedan segment unapređenja standarda na području grada Bora , čija multifunkcionalnost će višestruko koristiti građanima.

Translate »