Ministarstvo finansija danas , u 12 časova,   organizuje vebinar na temu „Registracija na Sistemu E-faktura i dodeljivanje ovlašćenja unutar kompanije“, u susret početku primene Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021) od 1.1.2022.

Vebinar je namenjen subjektima javnog sektora, subjektima privatnog sektora, dobrovoljnim korisnicima Sistema E-faktura, kao i svim ostalim zainteresovanim licima. Okvirno vreme trajanja vebinara je između 60 i 90 minuta.

Agenda vebinara:

Prijava kvalifikovanim elektronskim sertifikatom;

Prijava dvofaktorskom autentikacijom;

Otvaranje naloga na Sistemu E-faktura ukoliko je korisnik subjekat javnog sektora;

Otvaranje naloga za kompaniju na Sistemu E-faktura ukoliko je korisnik subjekat privatnog

sektora;

Otvaranje naloga za dobrovoljne korisnike Sistema e-faktura;

Dodeljivanje ovlašćenja unutar kompanije na Sistemu E-faktura, nakon registracije.

Ostavite komentar