„Nastupa nova epoha u svetskoj istoriji, i samo istinski suverene države mogu da osiguraju visoku dinamiku rasta, da postanu primer za druge kada je reč o standardima i kvalitetu života, zaštiti tradicionalnih vrednosti“, smatra predsednik Rusije.

Stiče se utisak da Zapad ne može da ponudi sopstveni model budućnosti, dok se danas formira alternativa postojećem jednopolarnom svetu, pravedniji i socijalno-orijentisani svetski poredak, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

On je naglasio da model totalne dominacije „takozvane zlatne milijarde“ nije pravedan i ukazao na „grandiozne promene“ koje se sada dešavaju u svetu i koje su nepovratne.

„I kako na nacionalnom, tako i na globalnom nivou u toku je izrada osnova, principa harmoničnog i pravednijeg, socijalno orijentisanog i bezbednog svetskog poretka – alternativnog postojećem – ili, može se reći, do sada postojećem jednopolarnom svetskom poretku koji po svom karakteru, definitivno, postaje kočnica za razvoj civilizacije“, naglasio je Putin, prenosi srpska novinska agencija SIA.

Prema njegovim rečima, nastupa nova epoha i nova etapa u svetskoj istoriji, u kojoj će samo suverene države moći da osiguraju dinamiku rasta i da postanu primer drugim zemljama za obezbeđivanje visokog životnog standarda.

„Nastupa nova epoha, nova etapa u svetskoj istoriji, i samo istinski suverene države mogu da osiguraju visoku dinamiku rasta, da postanu primer za druge kada je reč o standardima i kvalitetu života, zaštiti tradicionalnih vrednosti i visokim humanističkim idealima – modelima razvoja u kojima čovek nije sredstvo, nego najviši cilj“, rekao je Putin.

Translate »