Imovina dužnika Velefarm iz Beograda prodaje se u tri nezavisne prodajne celine: imovinski kompleks u Prilikama, funcionalna celina Torvel u Beogradu i imovinski kompleks u Zaječaru.Javno otvaranje ponuda održaće se 21. Marta, objavila je eKapija.

Translate »