Komisija za sprovođenje postupka prodaje iz javne svojine Opštine Boljevac oglasila je prodaju Zgrade ugostiteljstva, koja se nalazi na k.p. broj 4016/1, Rašinac.

Površina objekta iznosi 569 m2, a objekat je upisan u List nepokretnosti broj 280 KO Ilino.

Utvrđena početna cena iznosi 30.481.920 dinara.

Navedeni objekat izdat je u zakup od strane Opštine Boljevac u sladu sa Ugovorom o zakupu broj 464-32/2022-II od 10. septembra 2020. godine na vremenski period od 5 godina. Prava i obaveze Opštine Boljevac utvrđene navedenim Ugovorom o zakupu prenose se na novog vlasnika nepokretnosti, navodi se u oglasnoj dokumentaciji.

Licitacioni korak utvrđuje se u procentualnom iznosu od 5% od početne kupoprodajne cene.

Pravo učešća u postupku prodaje imaju fizička lica, preduzetnici i pravna lica. Javno nadmetanje zakazano je za 10. jun 2022. godine u 12 sati u zgradi opštine Boljevac, Ulica kralja Aleksandra broj 24, objavila je eKapija.

 

Translate »