Divlja deponija na koju je stigla mehanizacija, jedna je od tri u prigradskom naselju Кostolu, ali je prva od 26 koju je lokalna samouprava očistitila u okviru realizacije eko-projekta “ Prevencija nelegalnog odlaganja otpada i njegovo uklanjanje u opštini Кladovo u 2021.godini“. Projekat čišćenja divljih deponija i sprečavanje nastanka novih u opštini Кladovo sa 3.153.104 dinara sufinansira Ministarstvo zaštite životne sredine, dok je učešće lokalne zajednice milion dinara. Među značajnijim lokacijama koje su ove godine obuhvaćene velikim spremanjem su deponije u svim mesnim zajednicama.

Na području opštine Кladovo evidentirana je 51 divlja deponija uglavnom pored puteva i vodotokova . Iako su neka smetlišta trajno očišćena, ima i onih na kojima se smeće odlaže u kontinuitetu, ali ima i novih. Zato se očekuje da će projekat doprineti da se lokalno stanovništvo odgovornije ponaša i smeće odlaže na mesta koja su predviđena za te namene, Ministarstvo za zaštitu životne sredine potpisalo je ugovore sa 43 lokalne samouprave, za koje je izdvojeno 75 miliona dinara, za projekte uklanjanja smetlišta i divljih deponija sa njihovih teritorija.Opština Кladovo kandidovale je one deponije koje su bile najvidljivije i koje najviše smetaju građanima, objavljeno je na sajtu opštine Kladovo.

Ostavite komentar