RARIS učestvuje na projektu „Podzemno izgradjeno nasledje – katalizator za valorizaciju“ koji se finansira iz evropskog okvira za nauku i saradnju – COST.

Projekat okuplja više od 200 istraživača i stručnjaka iz 35 zemalja a RARIS je jedan od članova Upravnog odbora projekta.
RARIS je u ovom projektu pre svega kako bi omogućio da se prikupe iskustva i primeri dobre prakse sa najpoznatijih lokaliteta koji bi se mogli primeniti u istočnoj Srbiji.Projekat priprema set praktičnih alata „Toolbox“ kao kolekciju preporučenih metodologija, studija slučaja, referentnih dokumenata, veb lokacija i drugih pratećih materijala, uputstava i najboljih praksi koja će biti na raspolaganjima svima koji žele da razvijaju podzemno izgrađeno kulturno nasleđe u svojim sredinama.

Na sastanku radnih grupa koji je upravo održan u Ankari je RARIS predstavio pivnice i aktivnosti koje se realizuju u cilju unapređenja pivnica.

Pored ostalog, Projekat je razvio i digitalnu Platformu Underground Built Heritage na kojoj je RARIS predstavio pivnice.

Translate »