Opština Кladovo je, na javnom konkursu Ministarstva zaštite životne sredine raspisanog dana 7. maja , aplicirala za dodelu sredstava jedinicama loklanim samoupravama i gradskim opštinama za sufinansiranje realizacije projekta očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2021. godini u cilju sprečavanja ili otklanjanja štetnih promena u zemljištu koje mogu nastati u kao posledica erozionih procesa, klizišta, odrona, krčenja šuma, udesa i sl. definisanih zakonom o zaštiti zemljišta i primeni mera u cilju očuvanja, sanacije i remedijacije zemljišta.

Za realizaciju projekta, Ministarstvo zaštite životne sredine dodelilo je opštini Кladovo 4.000.000,00 dinara, a projekat obuhvata intervencije u cilju očuvanja i zaštite zemljišta kroz aktivnosti sanacije i rekultivacije divlje deponije u selu Rtkovo. Time će se trajno ukloniti značajan izvor zagađenja u naselju. Rekultivisani prostor se zatim uređuje u dečji park, čime dobija funkcionalnu vrednost, oplemenjuje životni prostor i unapređuje turistički potencijal naselja, menjajući navike stanovnika direktnim uticajem na kvalitet života, objavljeno je na sajtu opštine Kladovo.

Ostavite komentar