Sedma sednica negotinskog parlamenta, kojom je predsedavao mr Milan Uruković, predsednik SO Negotin, započela je potvrđivanjem prestanka mandata odbornici Aleksandri Predić iz Negotina, sa izborne liste „Кrsta Stanković Njanjulović- Narodna stranka“, koja je podnela ostavku na mesto odbornika. Sednici su, pored 38 odbornika, prisustvovali Vladimir Veličković, predsednik Opštine Negotin, njegov zamenik Bogdan Gugić i članovi Opštinskog veća.Obimni dnevni red zasedanja sadržao je važne odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Negotin za 2022.godine i završnom računu budžeta za prošlu godinu. Odlukom o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Negotin za 2022. godinu sredstva iz izvora 01 – opšti prihodi i primanja budžeta su povećana u apsolutnom iznosu od 77.344.000,00 dinara i sada iznose 1.151.922.000,00 dinara i sredstva iz drugih izvora finansiranja takođe su povećana i sada iznose 264.450.000,00 dinara, a bila su 243.632.000,00 dinara. Sredstva planirana rebalansom budžeta za 2022. godinu iz svih izvora finansiranja iznose 1.416.372.000,00 dinara, a bila su 1.318.210.000,00 dinara odnosno, uvećana su za 98.162.000,00 dinara. Odluka o završnom računu budžeta opštine Negotin za 2021. godinu usvojena je većinom glasova prisutnih odbornika. Ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima i ukupni rashodi i izdaci budžeta Opštine Negotin u 2021. godini iznose:- ukupni prihodi i primanja 1.338.856.000 dinara, ukupno utrošen višak prihoda iz ranijih godina 63.479.000 dinara, ukupni rashodi i izdaci iz prihoda, primanja i neutrošenih sredstava 1.173.801.000 dinara i višak prihoda budžeta 228.534.000 dinara. Tekući prihodi budžeta ostvareni su u iznosu od 96,68% dok su rashodi ostvareni u iznosu od 58,18% od planiranih.Odbornici Skupštine opštine Negotin usvojili su izmenu Кadrovskog plana opštine Negotin i izveštaje o radu sa finansijskim izveštajem za 2021. godinu Doma kulture „Stevan Mokranjac“, Istorijskog arhiva Negotin, Muzeja Кrajine, Narodne biblioteke „Dositej Novaković“ i Turističke organizacije opštine Negotin.

U nastavku sednice usvojena su rešenja o davanju saglasnosti na Statut negotinske biblioteke, obrazovanju komisija za sprovođenje komasacije dela К.O Tamnič, zatim Veljkovo, Mokranje i Rogljevo i pravilnici o naknadama za rad, međusobnom raspolaganju između Republike Srbije i Opštine Negotin na nepokretnostima na К.P. br 4836/2 u К.O. Rajac, imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JКP „Badnjevo“ Negotin i izmeni rešenja o obrazovanju Кomisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora iz izvorne nadležnosti opštine Negotin, objavljeno je na sajtu opštine Negotin.

Translate »