U prethodnih mesec dana radnici Javnog komunalnog preduzeća „Timok održavanje“ radili su na krčenju šiblja i ostale nepoželjne vegetacije na prostoru izletišta „Paviljon“, na platou oko nekadašnje kafane iznad pomenutog izletišta, kao i na prostoru duž takozvanih „Rimskih stepenica“. Prostor koji je uređen, na ukupnoj površini od oko dva hektara, dobio je potpuno drugačiji i lepši izgled, a tu se posao u Park šumi „Кraljevica“, prema rečima nadležnih, ne završava.

Trenutno se radi na uređenju prostora oko „Istočne tvrđave“, a u planu je i sređivanje pešačkih staza. Obiman posao obuhvata krčenje šiblja i orezivanje grana duž staza.Кako naglašavaju u JКP „Timok održavanje“ svi radovi u Park šumi „Кraljevica“ vrše se u skladu sa smernicama koje su date u dokumentu „Osnova gazdovanja šumama za G.J. Кraljevica“, koja je izrađena u skladu s odredbama određenih zakona i akata.

Opsti cilj gazdovanja pomenute gazdinske jedinice je očuvanje, zaštita i unapređenje prostora i potencijala parka radi obezbeđivanja što racionalnijeg korišćenja njegovih ukupnih vrednosti, a time i životne sredine u celini, pa su u skladu sa tim realizovani radovi na pomenutim lokacijama, objavljeno je na sajtu JKP “Timok održavanje”.

 

Translate »