Republika Srbija, Nacionalna služba za zapošljavanje i Opština Negotin na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Negotin za period od 2021.do 2023. godine i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizacijimera aktivne politike zapošljavanja za 2022.godinu između Nacionalne službe zazapošljavanje i opštine Negotin, raspisale su Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2022.godini.

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Bor – ispostava Negotin i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti. Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 300.000,00 dinara, objavljeno je na sajtu opštine Negotin.

Translate »