Opština Negotin je, na javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2022. godini Ministarstva zaštite životne sredine, aplicirala projektom “Pejzažno uređenje parka na kp.br. 110/1 КO Negotin“. Projekat uređenja parka iza Hotela „Began“ podrazumeva rekonstrukciju parkovske površine na degradiranoj i zapuštenoj parceli od 3.000m2, sa elementima i sadržajima neophodnim za korišćenje iste, kao što su pešačke staza, urbana oprema i sl. Кao krajnji rezultat jeste korišćenje ove zelene površine u skladu sa svojom namenom.  Za realizaciju projekta uređenja parka na kp.br. 110/1 КO Negotin, Ministarstvo zaštite životne sredine je dodelilo sredstva u iznosu od  3.007.344,00 dinara, učešće lokalne samouprave iznosiće 751.836,00 dinara. Ukupna vrednost projekta iznosi 3.759.180,00 dinara, objavljeno je na sajtu opštine Negotin.

Translate »