Na održanoj sednici Gradskog veća, trećoj po redu, većnici u Boru  su jednoglasno usvojili predlog zaključka o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Bora za 2022 godinu.

Većnici su većinom glasova usvojili predlog pravilnika o izmeni pravilnika u organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskog upravi, Pravobranilaštvu grada Bora, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Bora. Takođe, pred većnicima našla se i tačka o imenovanju Stručnog tima za realizaciju javno privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za projektovanje, izgradnju i finansiranje nove toplane sa upotrebom obnovljivih izvora energije. Na sednici Gradskog veća jednoglasno je usvojen predlog o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošene tople vode. Većinom glasova usvojen je i predlog rešenja o zaduženju članova Gradskog veća grada Bora za određene oblasti.

Budžet grada Bora, je od početka ove godine, uvećan za 29,15 odsto te sada iznosi 4,86 milijardi dinara. Uvećanjem budžeta, više će se ulagati u infrastrukturu, obrazovanje i zdravstvo ali će se povećati i subvencije javno komunalnim preduzećima.Budžet nikad veći, a odluke nikad teže i odgovornije. Zahvaljujući rastu privrede uvećava se i budžet, istakao je gradonaćelnik Bora Aleksandar Milikić i dodao da na naplatu stižu i istorijska dugovanja javnih preduzeća i ustanova.

Za apotekarsku ustanovu do sada je plaćeno 450 miliona duga i ovim rebalansom izdvojeno je još 75 miliona dinara. Na red je došlo rešavanje pitanja električne energije za javna preduzeća. Toplana EPS-u duguje skoro 2 milijarde dinara po osnovu duga za ugalj iz 2008. i električnu energiju iz 2000. godine. Vodovod duguje blizu 450 miliona dinara za električnu energiju. Mi smo na sastanku sa predstavnicima EPS-a  dogovorili da u narednom periodu otpočnemo sa otplatom duga“, istiće Milikić.

Milikić dodaje da JKP „Vodovod“ od prošle godine pozitivno posluje i počeo je sa otplatom starih dugovanja prema EPS-u. Uz pomoć subvencija olakšaće se rad ovog preduzeća. Veći problem predstavlja JKP „Toplana“ i jedino rešenje je izgradnja nove toplane i vraćanje dugova.

Translate »