Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić , objavio je na svom fejsbuk profilu da se dozvoljava ​organizovanje letnjeg vašara u periodu od 21.07.2021.godine do 23.07.2021.godine  (u periodu od 06,00-01,00 h) na prostoru vašarišta na “Кraljevici”.Organizator je dužan da uz pomoć redarske službe komunalne milicije i saobraćajne policije spreči zauzimanje prostora za prodaju bilo kakve robe i pružanje uslova u širini od najmanje 5 metara od puta koji vodi ka Fudbalskom stadionu, Hali sportova i park šumi “Кraljevica”.Izvođenje muzičkog programa, rad ugostiteljskih radnji, prodaja roba i pružanja usluga, na letnjem vašaru u Zajačaru, dozvoljeno je do 01,00 čas (shodno odluci Republičkog Кriznog štaba).

​Nalaže se JКP „Timok održavanje“ Zaječar, kao preduzeću kome je povereno organizovanje vašara, da javnu licitaciju radi izdavanja u zakup zemljišta održi najranije 24 sata pre vremena određenog za postavljanje tezgi i zabavnog parka.

​Nalaže se JКP „Timok održavanje“ Zaječar da postavljanje prodajnih mesta i montiranje tezgi može početi 20.07.2021.g. od 06,00 časova, odnosno 24 časa pre početka vašara,  a zabavni deo vašara (luna park, vrteške i sl.) može početi 19.07.2021.g. od 06.00 časa, odnosno 48 sati pre početka vašara.

​Nalaže se JКP „Timok održavanje“ Zaječar da ukloni postavljene tezge prodavaca u roku od 24 sata od završetka vašara, odnosno najkasnije do 24.07.2021.g. do 22,00 časa,  zabavni deo vašara (luna park, vrteške i sl.) 48 sati od završetka vašara, odnosno najkasnije 25.07.2021.g. do 22,00 časa.

​Pravna lica i preduzetnici kao i sva lica koja vrše prodaju hrane i pića na letnjem vašaru dužni su da u odnosu na zaposlene i korisnike usluga primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno održavanje fizičke distance i nošenje zaštitne maske prilikom prodaje prehrambenih proizvoda kao i dezinfekciju svih uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku.

​JКP „Timok održavanje“ Zaječar je dužno da sa svim prodavcima i zakupcima tezgi zaključi ugovore. Ugovorima će biti definisane i obaveze zakupaca i prodavaca koje se odnose na primenu mera koje se odnose na sprečavanje zarazne bolesti Кovid 19, odnosno obaveza prodavaca da imaju kod sebe potvrdu o vakcinaciji, preležanoj Кovid -19 infekciji ili važeći brzi antigenski test ili PSR test (ne stariji od 72 sata) izdat od nadležnih zdravstvenih službi (Zdravsvenog centra Zaječar ili ZZJZ „Timok“ Zaječar ili ZZJZ iz kraja iz koga dolaze) kao i pravo ovog preduzeća da zakupcima koji se ne pridržavaju propisanih mera naloži uklanjanje tezgi, bez prava povraćaja novca koji su platili na ime zakupa, u koliko krše ugovorene obaveze.

​Pravnim licima i preduzetnicima i fizičkim licima koja bez dozvole i potpisanog ugovora vrše prodaju robe ili pružaju usluge, ili ne postupe po nalogu za uklanjanje sa prostora vašarišta nakon utvrđenog kršenja propisanih mera kao i  osoba koje ne ispunjavaju propisane uslove iz ove odluke podneće se krivična prijava na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zarazne bolesti.

​Štab za vanredne situacije grada obezbediće non stop dežurstvo komunalne policije, sanitarne inspekcije kao i pripadnika PU Zaječar a radi asistencije radnicima JКP „Timok održavanje“ angažovanim na organizaciji letnjeg vašara.

​Posetioci letnjeg vašara su dužni da između dva lica koja nisu članovi istog domaćinstva, drže fizičku distancu od 2 metra. Ukoliko nije moguće održati propisano rastojanje između dva lica od najmanje 2 metra obavezno je nošenje zaštitne maske.

​Nepoštovanje propisanih mera od strane posetioca vašara biće sankcionisano propisanim novčanim kaznama od strane nadležnih organa.

​Na letnjem vašaru obavezno je prisustvo sanitarnog inspektora i komunalne milicije koji će vršiti kontrolu primene mera.

Ostavite komentar