Na osnovu 119 novoobrađena PCR I Ag uzorka, u poslednja 24h, na
teritoriji grada Zaječara imamo još dvadesetpet (25) covid-19 pozitivnih
osoba (21% od broja testiranih). Šesnaest (16) novoinficiranih osoba je
ženskog pola i devet (9) muškog pola starosti od 10 do 73 godina života.
Na Infektivnom odeljenju preostalo je još 7 slobodna mesta, za smeštaj
covid-19 inficiranih osoba koje su u stanju neophodne
hospitalizacije.Nastavi li se ovaj tempo inficiranja i hospitalizacije
naš Zdravstveni centar biće primoran da ponovo aktivira Grudno odeljenje
za prijem pacijenata inficiranih covid-19 virusom.

Translate »