JKSP “Zaječar” poziva građane, korisnike usluga daljinskog grejanja i izvoženja smeća da izmire svoje dospele obaveze najkasnije do 28.02.2022. godine
i time omoguće uspešan završetak grejne sezone i normalno funkcionisanje preduzeća.
Ukoliko dužnici ne postupe u skladu sa ovim pozivom, JKSP će biti prinuđeno da svoja potraživanja naplati putem javnih izvršitelja.

Translate »