Javno komunalno preduzeće „Timok održavanje“ poslovnu 2020. godinu završilo je sa pozitivnim finansijskim rezultatom – dobitkom u iznosu od 1.137.080 dinara.„Poslovna 2020. godina je zatvorena, a završni račun preduzeća pokazuje da je u prošloj godini mnogo posla završeno, a ostvaren i pozitivan finansijski rezultat u iznosu od oko 2.383.637 dinara, kojim je pokriven deo negativnog finansijskog rezultata iz ranijih godina u iznosu od 863.320 dinara. Кada se to oduzme, ostaje čista dobit u iznosu od 1.137.080 dinara“, istakao je pomoćnik direktora JКP „Timok održavanje“ Vice Lalić.

Dobitak u 2020. godini je, prema Lalićevim rečima, ostvaren zahvaljujući pre svega, domaćinskom poslovanju. Značajna finansijska sredstva uložena su u sredstva za rad, a podignut je nivo kvaliteta i kvantiteta usluga, objavljeno je na portalu JKP  „Timok održavanje”.

 

Translate »