Štab za vanredne situacije grada Zaječara doneo je na sednici zaključak, o organizovanju septembarskog vašara na prostoru “vašarišta” na Kraljevici. Jesenji vašar u Zaječaru biće održan od 6. do 8. septembra.

​Organizator, JКP “Timok održavanje”, je dužan da uz pomoć redarske službe, komunalne milicije i saobraćajne policije spreči zauzimanje prostora za prodaju bilo kakve robe i pružanje usluga u širini od najmanje 5 metara od puta koji vodi ka fudbalskom stadionu, hali sportova “Кraljevica” i park šumi Кraljevica kao i parkiranje na parkingu i zelenim površinama ispred pomoćnih terena i glavnog terena fudbalskog stadiona na “Кraljevici”.Izvođenje muzičkog programa, rad ugostiteljskih radnji, prodaja robe i pružanja usluga na septembarskom vašaru u Zaječaru dozvoljeno je do 01, 00 čas (shodno odluci Republičkog Кriznog štaba).Nalaže se JКP „Timok održavanje“ Zaječar, kao preduzeću kome je povereno organizovanje vašara, da javnu licitaciju radi izdavanja u zakup zemljišta održi najranije 24 sata pre vremena određenog za postavljanje tezgi i zabavnog parka.Nalaže se JКP „Timok održavanje“ Zaječar da postavljanje prodajnih mesta i tezgi može početi 06.09.2021.g. od 05,00 časova, odnosno na prvi dan vašara, a postavljanje zabavnog dela vašara (kafane, luna park, vrteške i sl.) može početi 05.09.2021.g. od 05.00 časova (bez pružanja usluga pre zvaničnog početka vašara).Prodaja i pružanje usluga na vašaru počinje 06.09. 2021. godine u 05.00 časova.Nalaže se JКP „Timok održavanje“ Zaječar da ukloni postavljene tezge prodavaca i zabavni deo vašara (luna park, vrteške i sl.) u roku od 24 sata od završetka vašara, odnosno najkasnije 09.09.2021.g. do 24,00 časa.Pravna lica i preduzetnici kao i sva lica koja vrše prodaju hrane i pića na septembarskom vašaru dužni su da u odnosu na zaposlene i korisnike usluga primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno održavanje fizičke distance i nošenje zaštitne maske prilikom prodaje prehrambenih proizvoda kao i dezinfekciju svih uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku.

​JКP „Timok održavanje“ Zaječar je dužno da sa svim prodavcima i zakupcima tezgi zaključi ugovore. Ugovorima će biti definisane i obaveze zakupaca i prodavaca koje se odnose na primenu mera koje se odnose na sprečavanje zarazne bolesti Кovid 19, odnosno obaveza prodavaca da imaju kod sebe potvrdu o vakcinaciji, preležanoj Кovid 19 infekciji ili važeći brzi antigenski test ili PCR test (ne stariji od 72 sata) izdat od nadležnih zdravstvenih službi (Zdravstvenog centra Zaječar ili ZZJZ „Timok“ Zaječar ili ZZJZ iz kraja iz koga dolaze) kao i pravo ovog preduzeća da zakupcima koji se ne pridržavaju propisanih mera naloži uklanjanje tezgi, bez prava povraćaja novca koji su platili na ime zakupa, ukoliko krše ugovorene obaveze.Pravnim licima i preduzetnicima i fizičkim licima koja bez dozvole i potpisanog ugovora vrše prodaju robe ili pružaju usluge, ili ne postupe po nalogu za uklanjanje sa prostora vašarišta, nakon utvrđenog kršenja propisanih mera, kao i osoba koje ne ispunjavaju propisane uslove iz ovog zaključka, podneće se krivična prijava na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.Štab za vanredne situacije grada obezbediće sve vreme dežurstvo komunalne milicije, sanitarne inspekcije kao i pripadnika PU Zaječar, a radi asistencije radnicima JКP „Timok održavanje“ angažovanim na organizaciji septembarskog vašara.Posetioci septembarskog vašara su dužni da između dva lica koja nisu članovi istog domaćinstva, drže fizičku distancu od 2 metra. Ukoliko nije moguće održati propisano rastojanje između dva lica od najmanje 2 metra obavezno je nošenje zaštitne maske.Nepoštovanje propisanih mera od strane posetilaca vašara biće sankcionisano propisanim novčanim kaznama od strane nadležnih organa.Na septembarskom vašaru obavezno je prisustvo sanitarnog inspektora i komunalne milicije koji će vršiti kontrolu primene mera, objavljeno je na sajtu grada Zaječara.

Ostavite komentar