RARIS upućuje javni poziv svim vlasnicima privatnih lokacija pogodnih za investicije i poslovanje da ih prijave i besplatno predstave na regionalnom investicionom portalu istočne Srbije „Invest East Serbia“ www.investeastserbia.org . Na sajtu su predstavljene sve ključne činjenice, ekonomski pokazatelji, glavne prednosti poslovanja u našem regionu i predstavljene lokacije i projekti namenjeni investitorima.

 Imate halu ili neki drugi poslovni objekat koji vam nisu potrebni?

Imate parcelu pogodnu za izgradnju poslovnih objekata?

Želite da prodate ili izdate?

 Ponudite ih potencijalnim investitorima.

 “Predstavite ih besplatno u našoj bazi investicionih lokacija na sajtu www.investeastserbia.org . U bazi su već 32 lokacije koje su predstavljene na 3 jezika: engleskom, nemačkom i srpskom.

Možemo vam pomoći da ih stavite u funkciju, prodate ili izdate. Promovisaćemo sve investicione mogućnosti, pa i vašu: na sajtu „Invest East Serbia“ , na investicionim konferencijama i skupovima, na sastancima sa domaćim i stranim investitorima, na društvenim mrežama, itd,“ stoji u saopštenju.

 Prijavu investicione lokacije može podneti vlasnik ili ovlašćeni zastupnik.

U bazu možete prijaviti:

  • proizvodne hale i druge poslovne prostore i objekte
  • parcele za gradnju
  • greenfield i brownfield
  • svaku drugu lokaciju na kojoj se može razviti poslovanje.

 Podatke o vašoj investicionoj lokaciji unesite u formular koji možete preuzeti na http://investeastserbia.com/index.php/javni-poziv-za-investicione-lokacije  . Popunjen formular pošaljite na e-mail invest@raris.org

 

 

 

Ostavite komentar