JКSP „Zaječar“ Zaječar će počev od utorka, 12.10. započeti sa parcijalnim toplim probama toplotnih izvora i distributivnog sistema na teritoriji grada Zaječara.

Tople probe podrazumevaju proveru rada toplotnih izvora, proveru toplovoda, toplotnih podstanica i unutrašnjih instalacija objekata. Ove probe imaju za cilj da se na najkvalitetniji mogući način izvrši provera celokupnog sistema i otklone svi eventualni nedostaci pred predstojeću grejnu sezonu.

Zvanični početak grejne sezone je 15. oktobar 2021. godine.

Naši korisnici kvarove mogu prijaviti na broj telefona za reklamacije: 0800 119 809, kao i na brojeve telefona koji su naznačeni na obaveštenjima za početak punjenja sistema postavljenim na ulaznim vratima stambenih zgrada“, objavljeno je na sajtu JKSP „Zaječar“.

Ostavite komentar