Grad Bor obuhvaćen je projektom „Čista Srbija“ koji podrazumeva izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacionu mrežu i pumpne stanice. Tim povodom, u sali Gradske uprave održan je sastanak sa predstavnicima CRBC Srbija (China Road and Bridge Corporation) i Zijin koper (Zijin copper).

Projekat će se izvoditi u dve faze. Prva faza predviđa izgradnju nove kanalizacione mreže u dužini od 50 kilometara i izgradnju postrojenja za preradu fekalne vode. U drugoj fazi je predviđena izgradnja 10 kilometara kanalizacione mreže i fabrika za preradu fekalnih voda. Druga faza, takođe podrazumeva i saradnju sa kompanijom „Zijin koper“ (Zijin copper)  koja će u ovom projektu učestvovati u delu preuzimanja prerađene fekalne vode za industrijske potrebe kako se za potrebe proizvodnje ne bi ugrozila izvorišta čiste pijaće vode“, istakao je Srećko Zdravković član Gradskog veća.

Predviđeno je da radovi počnu do kraja jeseni a rok za završetak radova, po projektu, je 2025 godina.

Vrednost projekta je 80 miliona evra.

Translate »