U okviru projekta From Game to STEM, koji je finansiran iz Erasmus+ granta, učenici Gimnazije  Zaječar, u pratnji dva nastavnika imaće prilike da narednih pet dana provedu u školi u Manavgatu. Njima će se tamo pored domaćina iz Turske pridružiti i vršnjaci iz škola u Španiji, Poljskoj i Bugarskoj.U okviru ovog projekta  učenici će učiti više ARDUINO platformi, a krajnji cilj je razvijanje udžbenika koji bi omogućio nastavnicima naučnih predmeta da koriste ARDUINO za eksperimente u svojoj učionici.

Translate »