Zaječarska Gimnazija je u okviru Inicijative za novu medijsku I digitalnu pismenost, sredinom aprila ove godine aplicirala sa projektom na konkursu pod nazivom “Digitlna ekspedicija-Izazov 2021”, sa ciljem povećanja nivoa digitalne psimenosti učenika osnovnih I srednjih škola u Republici Srbiji. Školi je odobren projekat pod nazivom “Digi sikers – potraga za blagom”, u vrednosti od 104.000 dinara. 

Ostavite komentar