Javno komunalno-stambeno preduzeće „Zaječar“-Zaječar povodom 1.maja (Praznika rada ) , neće raditi 02. i 03. maja (ponedeljak i utorak) i tim povodom za korisnike svojih usluga, organizuje dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji u zgradama.Potrebne brojeve telefona za rešavanje hitnih intervencija možete dobiti pozivom na broj 422-158, ili uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ u Zaječaru.

Translate »