Srpska pravoslavna crkva posvetila je dan posle Male Gospojine roditeljima Presvete Bogorodice Svetom Joakimu i Ani iz Nazareta.Praznik nije obeležen crvenim slovom, ali su roditelji Presvete Bogorodice u narodu izuzetno poštovani.

U spomen na svete starce danas bi trebalo darivati nekoga ko ima manje od nas, skromno, sa smirenjem i bez gordosti, kao da darujemo Hrista, a ne prosjaka, smatrajući onoga kome se daje milostinja boljim od sebe.

Translate »