Кancelarija za mlade opštine Boljevac i Crveni krst Boljevac u saradnji sa organizacijom Udruženje za razvoj programa podrške osetljivim grupama, realizuju projekat pod nazivom „Ekonomsko osnaživanje kroz bolje informisanje“.

Projekat je finansiran iz sredstava Ministarstva za brigu o porodici i demografiji.

Edukacija na temu Vršnjačkog nasilja imala je za cilj jačanje ličnih kapaciteta mladih, prevenciju nasilja, rešavanje konflikata mirnim putem, kroz nenasilnu komunikaciju, kao i osnaživanje mladih, kako bi se sprečile negativne migracije, depopulacija sela kao i odliv mladih u inostranstvo.

Edukacije se sprovode u osnovnoj školi „9. Srpska brigada“ i srednjoj školi „Nikola Tesla“ u Boljevcu, objavljeno je na sajtu opštine Boljevac.

Translate »