Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2022. godinu je 15. februar. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti za prvi kvartal ove godine isti je kao i za poslednji kvartal prošle godine. Porez na imovinu se plaća u četiri rate – prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra.

Translate »